serwis

GeometriaGTE Geoaxis firmy PRECYZJA jest przyrządem elektronicznym, w którym wykorzystano technikę mikroprocesorową. Do pomiaru wykorzystywane są cztery zespoły pomiarowe, które mają łącznie 8 czujników położenia połączonych ze sobą linkami pomiarowymi. W ten sposób badany pojazd opasany jest ze wszystkich stron. Przyrząd może również pracować dwuczujnikowo. Wyniki pomiarów pokazywane są na dwóch dużych wyświetlaczach cyfrowych umieszczonych na płycie czołowej. Na niej znajduje się również:

  • 12 przycisków pomiarowych wraz z piktogramami, które w sposób symboliczny określają mierzone kąty,
  • 12 przycisków funkcjonalnych, które ustalają tryb pracy przyrządu i uruchamiają funkcje dodatkowe,
  • diodowe strzałki kierunkowe, które w pomiarach dynamicznych (pomiar kąta wyprzedzenia i pochylenia osi sworznia zwrotnicy) nakazują wykonanie skrętu kół w określonym kierunku,
  • schemat podwozia pojazdu, w którym diody w kołach informują o przeprowadzonej lub nieprzeprowadzonej kompensacji bicia.